Velgen repareren kost gemiddeld 100 euro per velg. De kosten hangen echter af van de grootte van de schade en moet daarom per velg vastgesteld worden.